Skip to main content

Jednoúčelové stroje

Vyvíjíme a dodáváme nové jednoúčelové stroje a zařízení dle zadávací specifikace na klíč. Poskytujeme služby v oblasti integrace nových procesních technologií do stávajících zařízení.  Našim klientům nabízíme modernizaci automatizačních prvků zařízení za účelem zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti stroje.

Typy zařízení:

 • Montážní pracoviště
 • Manipulační pracoviště
 • Robotické pracoviště
 • Testovací stanice
 • Speciální stroje s exoty 
 • Montážní přípravky
Rozsah služeb
 • Koncepční návrh
 • Výrobní dokumentace
 • Výroba a montáž
 • Uvedení do provozu
 • Školení
 • Certifikace
Aplikovaná řešení
 • Třídění dílů
 • Orientace dílu
 • Přesné polohování
 • Zakládání a montáž dílu
 • Spojování dílů
 • Ověřování  a testování
 • Strojové vidění
Příklady realizací

Pokrýváme celý životní cyklus od návrhu až po uvedení do provozu
> Factory_Automation.PDF

calibri