Skip to main content

High Performance HMI

High Performance HMI poskytuje progresivní metody návrhu operátorského rozhraní. Tato technologie snižuje zátěž operátorů, umožňuje efektivní operátorské vedení rozsáhlých technologických celků a poskytuje koncentrovanou informaci o celkovém stavu technologického procesu včetně okamžitých trendů. HP MHI představuje proaktivní přístup k operátorskému vedení procesu, které snižuje riziko vzniknu závažných provozních situací.

Implementace HP HMI vychází z metodologie naší partnerské společnosti PAS Global, LLC.

Naše služby
 • Concept Design HP HMI
 • Vypracování Style Guide
 • Workshop s klíčovými uživateli
 • Implementace HP HMI
 • Uvedení do provozu
 • Školení operátorů
Benefity
 • Efektivní operátorské vedení rozsáhlých technologických celků
 • Celkový přehled klíčových parametrů technologického procesu
 • Snížení zátěže operátorů
 • Eliminace operátorských chyb
 • Eliminace neplánovaných odstávek
calibri