Skip to main content

Dodavatelská činnost

Zajišťujeme dodávku a montáž měření a regulace a elektro na klíč. Z hlediska zákazníka dodávka na klíč eliminuje rizika, která vznikají na rozhraní jednotlivých subdodávek. Především u short-track projektů s kritickými termíny realizace je nezbytně nutná interní koordinace mezi projekcí, přípravou výroby, objednávkou klíčových zařízení a koordinací montážních prací.

Hmotné dodávky:

 • Měřících přístrojů a akčních členů
 • Vybavení dozoren a velínů
 • Analytická technika
 • Obchodní měření
 • Kompletní vybavení elektro rozvoden
Průmyslová odvětví
 • Chemie a Kvalifikovaná chemie
 • Farmacie a Biotechnologie
 • Potraviny a Nápoje
 • Ropa a Plyn
 • Energetika
Poskytované služby
 • Kontrola provedení montáže
 • Test měřicích smyček a kalibrace
 • Komplexní a garanční zkoušky
 • Optimalizace a doprovod produkce
 • Školení operátorů a obsluhy
 • Záruční a pozáruční servis
Specializované činnosti
 • Dokumentace dle vyhl. č.499/2006 Sb.
 • Dokumentace dle ČSN EN 62708
 • TŰV Safety engineer
 • Revize vyhrazených zařízení E1B
 • Revize a montáže pro hornickou činnost
 • Revize a montáže plynových zařízení
calibri