PA Terminal Manager

Management terminálů je komplexní činnost. Pronájem nádrží velkému počtu zákazníků, skladování a manipulace s volně loženými kapalinami na jednom nebo více místech a konečně kompenzace za transakce, jako je ohřev, míchání, vykládka a nakládka.

Nyní lze podnikání provozovatelů tankových terminálů plně digitalizovat, čímž se stane bezpečnějším a ziskovějším.

#terminalmanager

PA Terminal manager pokrývá celý proces od objednávky až po hotovost.

PA Terminal Manager je cloudové řešení, které bezproblémově spolupracuje se stávajícími systémy. Mezi důležité výhody tohoto řešení patří zejména:
Digitalizace celého procesu od objednávky po proces placení

Evidence a fakturace všech pronájmů a úkonů souvisejících s manipulací, skladováním a převozem volně ložených kapalin, automatické generování faktur na základě parametrů smlouvy o pronájmu nádrží a integrace zákaznické podpory, logistiky a provozní podpory – PA Terminal Manager pokrývá celý proces.

Optimální správa administrativních úkolů a daňových záležitostí

Veškeré údaje potřebné pro úřady, komunikaci s autorizovanými dodavateli a evidenci pohybů produktů a korekcí – PA Terminal Manager maximalizuje dodržování předpisů a finanční zabezpečení.

Snadná správa více míst a měrných jednotek

Různé měrné jednotky a systémy pro různé regiony, například SI, metrické a imperiální, správa více míst jedním oddělením služeb zákazníkům a fakturace na základě smluv s více terminály – PA Terminal Manager vám pomůže i v těch nejsložitějších případech.

Vlastnosti PA Terminal manageru:

 • Příjem a příprava objednávek (zákaznický servis)
 • Evidence a fakturace všech pronájmů, činností a dodávek podle různých parametrů smluv se zákazníky (order to cash)
 • Management celních záležitostí (práva duševního vlastnictví, bankovní záruky a propojení)
 • Fyzická i administrativní evidence výrobků (pohybů)
 • Management zásob (sdružené zásoby a odsouhlasení)
 • Zákaznický, externí a interní reporting / ukazatele výkonnosti
 • Vytváření a zpracování přepravních dokladů
 • Plánování přístavišť a nakládacích stanic
 • Plánování a registrace provozních pokynů
 • Integrace s aplikacemi a systémy třetích stran / stávajícími aplikacemi a systémy
 • 30 let zkušeností a know-how v oblasti terminálových procesů a (IT) zdrojů

Řídíme provozní výkon. Prověřeno v praxi.

Díky našim řešením zvyšujeme provozní efektivitu a vytváříme přidanou hodnotu pro naše zákazníky. Typickými příklady jsou:

Osvědčené řešení

Se systémem PA Terminal Manager již pracuje více než 20 terminálů.

Výrazné snížení nákladů

Digitalizace v praxi snižuje náklady v odvětví tankových terminálů o 10 až 20 %.

Jak digitalizovat správu tankového terminálu?

Podívejte se na náš bezplatný webinář ohledně našeho řešení správy terminálů PA. Zjistěte, jak lze plně digitalizovat provoz tankových terminálů. Zjistěte, jak díky řešení správy terminálů PA bude vaše podnikání bezpečnější a ziskovější.
Sledujte webinář na vyžádání
Check out our PA tank terminal solution

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte naše odborníky!