Společnost PA rozšířila svou nabídku a nyní poskytuje podporu při dosahování uhlíkově neutrální výroby.

Klimatická neutralita nabízí významné dlouhodobé konkurenční výhody, zejména s certifikací. Společnost PA Solutions je partner předních průmyslových podniků již na začátku jejich projektů. Díky našim praktickým zkušenostem jsme vyvinuli osvědčená řešení a jsme si plně vědomi výzev a faktorů úspěchu na cestě k uhlíkové neutralitě.

 

PA poskytuje společnostem podporu na cestě k dosažení certifikované uhlíkově neutrální výroby. Odborníci společnosti PA společně se zákazníkem vypracují program udržitelného snižování emisí CO2 až po uhlíkovou neutralitu, a to od sběru vstupních dat až po definici a posouzení opatření, která je třeba přijmout.

 

 

Přinejmenším stejně důležitá je pak implementace takového programu formou individuálních harmonizovaných projektů. Na základě našich odborných znalostí v oblasti optimalizace procesů, digitalizace, automatizace a engineeringu jsme schopni realizovat projekty tohoto typu s vysokou mírou spolehlivosti.

 

Naše práce začíná záznamem všech dat o spotřebě energie a emisích CO2 v cloudovém systému správy energie. Portfolio služeb PA doplňuje specifické know-how v oblasti nákupu energie a obchodování s certifikáty.

 

/ VÍCE

 

 

MORE
MORE