Life sciences as one branch PA works in

Výroba ve farmaceutickém a biotechnologickém průmyslu se vyznačuje nejvyššími standardy kvality, dokumentace a bezpečnosti výrobků. Vzhledem ke globálním trhům a rostoucí digitalizaci se nyní od společností zabývajících se Life Sciences vyžaduje, aby zajistily kvalitativní bezpečnost produktů, integritu dat a zpětnou vysledovatelnost.

Vzhledem ke zvýšeným požadavkům FDA je integrita a vysledovatelnost dat, vysoká úroveň automatizace a digitalizace téměř povinností pro zajištění provozní výkonnosti.

#lifesciences

Společnost PA Solutions je předním partnerem v oblasti Life Sciences

Společnost PA podporuje společnosti v oblasti Life Sciences po celém světě, díky jejím řešením automatizace a digitalizace v celém výrobním řetězci. Life Sciences je široký pojem zahrnující společnosti, podniky a výzkumné instituce, které se zabývají zlepšováním života.

Hlavní oblasti Life Sciences:
Farmaceutický průmysl

Horizontální a vertikální integrace, od provozu až po ERP. Kontrola kvality/integrita dat v rámci automatizace a digitalizace. Monitorování linek/SCADA. Kontrola receptur podle norem ISA s88 a s95.

Digitální transformace a bezpapírová výroba. MES, EBR, LIMS, historická data a výrobní informační systémy. Metodika bezpečnosti a spolehlivosti IT/OT. Modelování obchodních procesů a řešení požadavků. Kvalifikace a validace podle GAMP5.

Biotechnologie

Upstream a downstream automatizace, včetně přípravy médií a nástrojů. LIMS, historická data a výrobní informační systémy.

Metodika bezpečnosti a spolehlivosti IT/OT. Modelování obchodních procesů a řešení požadavků. Kvalifikace a validace podle GAMP5.

Potraviny a nápoje

PA je partnerem výrobců potravin a nápojů pro automatizaci a digitalizaci – od návrhu a sestavení až po údržbu. Podporujeme naše zákazníky v oblastech EI&C, EPCM a EPC.

Zdravotnická technika

Společnost PA Solutions poskytuje řešení a služby pro celý životní cyklus vašich automatizačních prostředků a zavádí osvědčené postupy v oblasti řízení projektů, řídicích strategií a návrhu napříč různými platformami automatizačních řídicích jednotek.

Proč si zvolit PA za svého partnera v oblasti Life Sciences?

PA poskytuje řešení a služby v průběhu celého životního cyklu vašich automatizačních prostředků, nasazuje osvědčené postupy s řízením projektů, strategiemi řízení a návrhem napříč různými platformami automatizačních řídicích jednotek. Jako globální systémový integrátor v oblasti biologických věd máme schopnost škálovat a standardizovat naše řešení jednotně pro automatizaci, včetně přípravy médií a utilit.

 

Řídíme provozní výkon. Prověřeno v praxi.

Díky našim automatizačním řešením zvyšujeme provozní efektivitu výroby a vytváříme přidanou hodnotu pro naše zákazníky. K typickým příkladům z praxe patří:

Realizace rozsáhlých projektů DCS a MES s šaržemi podle ISA88

Integrace dat a výrobní inteligence

Elektronický záznam šarží (Electronic batch recording – EBR)

Zkušenosti s procesy (m)RNA

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte naše odborníky!

MORE
MORE